Referensprojekt

Avancerade lösningar för moderna behov

Jernhusen

2023 

Utbyte av belysning på Malmö Centralstation. 

Nya DALI styrda LED-armaturer har monterats och kopplats upp mot byggnadens KNX-system. Armaturerna dagsljuskompenseras med hjälp av ljussensorer för ett jämnt ljusflöde, ökad livslängd samt reducerad energiförbrukning.  

Skånetrafiken

2023 

Installationer åt Skånetrafiken på Västkustbanan. Ängelholm, Maria, Kattarp och Ödåkra station. 

 

Siemens

Vi samarbetar med Siemens i ett stort projekt på Jernhusens fastigheter som bland annat innefattar styr, regler och övervakning (SRÖ).

Installation, utbyte och uppgradering av belysning och trafikantinformation.

Kontrakt

Drift och underhåll samt nationella investeringar trafikantinformations-utrustning på järnvägsstationer i syd.

Kontrakt

Drift och underhåll av tekniska installationssystem i Citytunneln och Hallandsås tunneln.

Kontrakt

Projektering, drift och underhåll av el-, tele-, och datainstallationer samt om- och nybyggnad av infrastrukturanläggningar.

Ramavtal

Ramavtal som avser installationer, reparationer, service i interna samt externa fastigheter.

Ramavtal

Ramavtal som avser förebyggande och avhjälpande underhåll samt installationer och utbyte av digitala informationssystem.

Helsingborg C -2021

Installationer i samband med ombyggnation på Helsingborg C.

Detta innefattar ett stort antal nya digitala informationsskyltar och ett helt nytt fibernät.

Skånetrafiken

 2020

Här har vi installerat:

  • MultiQ klockor på stolpar
  • Axentia monitorer på stolpar och i väderskydd 
  • Installationer i väderskydd till Hitsa.

Terminalbelysning

 2020

Vi har installerat smart och energisnål belysning åt Jernhusen på Malmö kombiterminal.

Total besparing ca 100.000 kWh/årSkanska

2019- 2020

Data/fiberinstallationer utmed spårvägen i Lund

Trafikverket

2019 – 2020

Ny belysning på Lund Centralstation.

Utbyte av belysning på Lund centralstation. För en trygg och energieffektiv belysningsanläggning.

Skånetrafiken

2019- 2020

Nya biljettautomater åt Skånetrafiken.

Utbyte av Skånetrafikens biljettautomater med tillhörande installationer.

Vattenfall

 2019

Installationer av elbilsladdare.

Installationer av laddstationer åt Vattenfall.

DSB / Rejsekort

2019

Installationer av nya biljettautomater. 

Installationer av biljettautomater åt DSB / Rejsekort.

Glasvasen

2014 – 2016

Vackra kontor med nya tekniska lösningar.

Här fick vi förtroendet till totalentreprenad som omfattar belysning, kanalisation, kraft, data och brand m.m.

Jernhusen

2017

Installationer gällande två kranar på kombiterminalen.

Installationer i samband med uppförande av två nya containerkranar för att möta ökad godshantering på terminalområdet i Malmö.

Här installerade och driftsatte vi ett ställverkshus, matning och inkoppling av 12kV matning till vardera kran.

MultiQ

 2019-2020

Nya monitorer på stationer i Malmö.

Installationer av informationsmonitorer som visar allt från tåg/busstider till reklam och nyheter.

Detta utfördes på Malmö, Triangeln och Hyllie station.

Corem

2019-2020

Elomläggning från högspänningsabonnemang.

HSB

Löpande 

Installationer och reparationer samt energieffektivisering. 

TexaQ

2018

Totalentreprenad gällande installationer i ny fastighet.

Burger King

 2012

Elinstallationer gällande Burger King restaurangen på Malmö Centralstation.

Eslövs station

2019-2020

Ombyggnad på Eslöv station. Här utför vi installationer åt Jernhusen, Trafikverket och Skånetrafiken.

Jerntorget

2015

Effektbelysning på Malmö Centralstation ”Jerntorget”.