• Byggledning

    Från projektering till slutbesiktning

Projektering

Vi ser till att el- och IT-infrastrukturutrustning blir rätt placerad med rätt anslutning och funktion.

För att ge våra kunder en bra service har vi egen kompetens för projektering. Det är en stor fördel att vi har allt under samma tak. Vi arbetar ofta med totalentreprenader där vi tar fram bygglovshandlingar, bygghandlingar och relationshandlingar i egen regi. Vi jobbar i Autocad-miljö och applikationsprogram för el- och teleinstallationer.

Installationssamordning / Byggledning

Tidplan, gränsdragning mellan olika entreprenörer, samprovning.

Installationsledare/ byggledning har blivit en viktig roll i byggprojekten till följd av att byggnaderna blir mer installationstäta. Installationsledning innebär ett huvudansvar för samtliga installationer såsom el, tele, hiss, VVS och styr. Det är av stor vikt att installationsledaren är med under hela projektet från projektering till slutbesiktning.

BAS-U och BAS-P

Vi tar fram er arbetsmiljöplan/ KMA-plan.

Av arbetsmiljölagen följer att den som låter utföra ett byggnads- eller anläggningsarbete, den vi i dagligt tal kallar byggherren, har ett ansvar för att beakta arbetsmiljösynpunkter under planering och projektering och samordna gemensamma åtgärder kring arbetsmiljön genom hela byggprocessen. Byggherren ska för att utföra dessa arbetsuppgifter utse lämpliga byggarbetsmiljösamordnare för såväl planering och projektering som för utförande, så kallad. BAS-P respektive BAS-U.

Ring 040-93 09 10 eller kontakta oss för mer information.

 

Allt under samma tak

Vi ordnar allt från att se till att el- och IT-infrastrukturutrustning blir rätt placerad till att ta fram tidplan, arbetsmiljöplan och allt däremellan.

Kontakta oss

El-kompaniet Svenska AB
Stekelgatan 26
212 23 Malmö

Tel: 040-93 09 10
E-post:

Org.nr: 556475-3738

Auktoriserad

El-Kompaniet Svenska AB är EIO ansluten och behörig installatör/montör

El-kompaniet Svenska AB är ansluten till Installatörsföretagen och auktoriserad el-installatör/ montör.

För er trygghet

Vi är ett kreditvärdigt företag enligt Soliditets värderingssystem som baserar sig på en mängd olika beslutsregler. Denna uppgift är alltid aktuell, informationen uppdateras dagligen via Soliditets databas.

 

Vi är ISO-certifierade