Så behandlar vi dina personuppgifter

Hantering enligt Dataskyddsförordningen (GDPR)

El-kompaniet använder dina personuppgifter på ett säkert sätt och bara i syften som vi informerar om.

I den här texten kan du läsa om hur vi behandlar personuppgifter och vilka som är dina rättigheter i detta sammanhang.

Vad är en personuppgift?

Personuppgifter är all slags information som direkt eller indirekt kan kopplas till en fysisk person. Det kan till exempel vara namn, personnummer, adress och mejladress.

Dataskyddsförordningen har sex rättsliga grunder för behandling av personuppgifter:

 • Samtycke
 • Ingå eller fullgöra avtal
 • Laglig förpliktelse
 • Skydda den registrerades intressen
 • Allmänt intresse eller myndighetsutövning
 • Intresseavvägning

Därför behandlar vi dina personuppgifter

Vi använder personuppgifter för att uppfylla våra avtalsförpliktelser och för att kontakta våra kunder. Du kan direkt eller indirekt komma att ge oss information om dig själv; antingen om du kontaktar oss direkt, eller via någon av våra andra kunder eller underentreprenörer.

Exempel på vad vi använder personuppgifter till:

 • För att kunna skicka informationsbrev, göra kundundersökningar eller kontakta våra kunder
 • Bokföring och fakturering
 • Leveranser av materiel och tjänster
 • Kontaktpersoner för yrkesmässiga ärenden
 • Nödvändiga användaruppgifter för passagesystem och andra säkerhets- eller IT-system

Uppgifterna kan komma att lämnas ut, med beaktande av reglerna om sekretess, till andra kunder, underentreprenörer eller samarbetspartners för något av ovan nämnda ändamål.

I vissa fall är vi även skyldiga enligt lag att lämna ut uppgifter till myndigheter.

Som kund kan du med skriftligt tillstånd från Ert företags personuppgiftsansvarige begära ut uppgifter om tredje man från register som tillhandahålls av El-kompaniet för Er räkning. (Exempelvis användare av passagesystem).

Personuppgifterna sparas inte längre tid än nödvändigt och behandlas bara om det finns lagligt stöd.

Personuppgifterna lagras primärt inom EU/EES. I den mån personuppgifterna överförs och bearbetas i ett land utanför EU/EES sker detta i enlighet med gällande lagstiftning. El-kompaniet kommer då vidta alla rimliga, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att din data hanteras lika säkert som inom EU/EES.

Dina rättigheter

Du har rätt att få veta vilka personuppgifter vi har om dig. Du har rätt att få dina uppgifter rättade, raderade, begränsade och flyttade samt att göra invändningar mot behandling.

Om du som registrerad har lämnat samtycke till behandling av dina personuppgifter har du rätt att när som helst dra tillbaka detta genom att ta kontakt med vårt dataskyddsombud. Att du återkallar samtycket påverkar inte lagligheten av behandling vi redan utfört.

Om du vill tillvarata någon av dessa rättigheter är du välkommen att skicka en skriftlig begäran, undertecknad av dig, till adressen nedan.

Som registrerad hos oss har du även rätt att lämna in klagomål till Datainspektionen. Information om hur du går tillväga får du på datainspektionen.se.

Personuppgifter behandlas av El-kompaniet i enlighet med gällande Dataskyddsförordning EU 2016/679 (GDPR).

Personuppgiftsansvarig

El-kompaniet Svenska AB
Org.nr 556475-3738
Stekelgatan 26
212 23 Malmö

För att få kontakt med vårt Dataskyddsombud, mejla eller ring 040-93 09 10.

Kontakta oss

El-kompaniet Svenska AB
Stekelgatan 26
212 23 Malmö

Tel: 040-93 09 10
E-post:

Org.nr: 556475-3738

Auktoriserad

El-Kompaniet Svenska AB är EIO ansluten och behörig installatör/montör

El-kompaniet Svenska AB är ansluten till Installatörsföretagen och auktoriserad el-installatör/ montör.

För er trygghet

Vi är ett kreditvärdigt företag enligt Soliditets värderingssystem som baserar sig på en mängd olika beslutsregler. Denna uppgift är alltid aktuell, informationen uppdateras dagligen via Soliditets databas.

 

Vi är ISO-certifierade